Kui tellite transporti, on tähtis teada, millise hüvituse saate kui kaup läheb transpordi toimudes kaduma või saab kahjustatud.

  • Autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR (ca 9,6 EUR) kauba brutokg kohta (CMR kindlustus)
  • Meretranspordis on transportija maksimaalne vastutus 2,00 SDR (ca 2,3 EUR) iga bruto kilogrammi kohta või 666,67 SDR (ca 770 EUR) ühiku kohta (Haag-Visby reeglid)
  • Lennutranspordis on kaubavedaja maksimum vastutus 19 SDR (ca 21,9 EUR) / bruto kilogramm

Et transpordil juhtunud õnnetuse käigus kahjustunud kauba eest hüvitist saada, tasub kahjunõue (reklamatsioon) esitada vedajale õigel ajal. Kahjunõue tuleks esitada kirjalikult, lennu- ja merevedude puhul 14 päeva jooksul kahju avastamisest, maanteeveol seitsme päeva jooksul. Kahjunõue peab sisaldama kahju kirjeldust – kas kauba hävinemine või kadumine – ja kahjunõude suurust. Koos kahjunõudega tuleks esitada kaubaarve, pakkeleht, veodokument (CMR) ja fotod kahjustatud kaubast.