Ülegabariitveod

Korraldame vastavalt kliendi soovile ülegabatiitsete kaupade vedu. Päringule vastame koos hinna ja võimalusega juba samal tööpäeval. Lisaks organiseerime vajadusel teeload, saateautod, kogu dokumentatsiooni. Pakume ka kaubale väga mõistliku hinnaga lisakindlustust.

Vedu on ülegabariitne kui saadetise:

 • laius ületab 2,40 m;
 • kõrgus ületab 3,0 m;
 • pikkus ületab 13,6 m:
 • kaal ületab 24 t.

Personaalse pakkumise saamiseks saada päring: transport@bkbtrans.ee või helista + 372 56 282 770

ADR veod

BKB Trans pakub oma klientidele võimalust vedada ohtlikke kaupu nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti siseselt.

Klient peab teadma UN numbrit, mille alusel määratakse veo tingimused ning määratletakse kaup kas ohtlikuks veoseks või eriti ohtlikuks veoseks.

Ohtliku kauba veo eelduseks on lisaks nõutekohasele pakendile ja markeeringule ka korrektselt vormistatud dokumendid. Tavaveole kohaselt lisaks kaubaarve ja pakkelehele peab ADR kaupade puhul olema vormistatud ka DGN (Dangerous Goods Note) ehk ohtliku kauba deklaratsioon.

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

Ohtlike aineid (ADR) võivad transportida selleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust.

Ohtlike ainete klassifitseerimiseks on need jaotatud 13 klassi:

 • Klass 1. Lõhkeained
 • Klass 2. Gaasid
 • Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
 • Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
 • Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
 • Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
 • Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
 • Klass 5.2.Orgaanilised peroksiidid
 • Klass 6.1. Mürgised ained
 • Klass 6.2. Nakatavad ained
 • Klass 7. Radioktiivsed materjalid
 • Klass 8. Sööbivad ained
 • Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

Personaalse pakkumise saamiseks saada päring: transport@bkbtrans.ee või helista + 372 56 282 770